kuvituskuvaHankkeessa tuotettuja julkaisuja ja esitelmiä tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

Artikkelit tieteellisissä vertaisarvioiduissa aikakauslehdissä:

Liinamo, Sara & Peteri, Virve (2021) Persoonallisuustestauksen ristiriitaiset ideaalisubjektit. Kulttuurintutkimus 38:2–3, 3–18. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100290

Opinnäytetyöt:

Liinamo, Sara (2021) Persoonallisuustesti sosiaalisena konstruktiona. Diskurssianalyyttinen tutkimus psykologisesta testaamisesta osana rekrytointia. Tampere: Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/130420

Päivitetty 13.10.2021