Johanna Ruusuvuori

muotokuva

Johanna Ruusuvuori

Professori

Johanna Ruusuvuori (YTT, dosentti) on vastuussa projektissa kerättävien vuorovaikutusaineistojen analyysistä. Johannan keskeisiä asiantuntemusalueita ovat keskustelunanalyyttiset ja kategoria-analyyttiset tutkimusmenetelmät sekä ammattilaisten ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen analysointi erilaisissa institutionaalisissa konteksteissa (kuten psykoterapiassa ja esimiesohjauksessa).

Päivitetty 27.8.2021