Toteuttajat

Virve Peteri

Akatemiatutkija

Projektin johtaja. Koordinoi toimintaa, analysoi persoonallisuustestejä kulttuurisina teksteinä ja jäljittää testien historiallista rakentumista.

Johanna Ruusuvuori

Professori

Vastaa projektissa kerättävien vuorovaikutusaineistojen analyysistä.

Sara Liinamo

Väitöskirjatutkija

Tutkii persoonallisuustestejä ja -testaamista kulttuurisina teksteinä ja käytäntöinä.

Teija Ahopelto

Väitöskirjatutkija

Tutkii persoonallisuuden testaamista ja arviointia tilanteisena vuorovaikutuksena.

Anna Tommola

Vapaa toimittaja, kirjailija

Tuottaa projektin journalistisen sisällön.